INAUGURATION DU CENTRE REGIONAL DE PREMIERE AGENCE MICROFINANCE à ANTSOHIHY

PREMIER  CENTRE REGIONAL DE LA PREMIERE AGENCE DE MICROFINANCE à ANTSOHIHY

*******************

DSC09536

                Le Mardi 19 Février 2014 a été une journée historique pour la Première Agence de Microfinance (PAMF), mais aussi pour l’ensemble de la population de la Région Sofia, qui dispose dans sa capitale régionale, du Premier Centre Régional de la Première Agence de Microfinance.

DSC09537   Les hauts dirigeants de la PAMF sont venus en masse à Antsohihy pour procéder à l’inauguration de cette importante institution financière. Faisaient partie de la délégation conduite par le Directeur Général, Monsieur Jean-Lorenz EHRENTRANT, le Vice-Président du Conseil d’Administration de la Première Agence de Microfinance ainsi que des administrateurs et des  coordonnateurs.

            Les personnalités qui ont pris la parole lors de l’évènement ont tous souligné l’importance de cette institution financière internationale, de par sa mission qui vise à améliorer le niveau de vie des populations.

         Les paysans sont les premières cibles de la PAMF dans la Région Sofia. Mais les fonctionnaires, notamment ceux de l’Education nationale bénéficient également des œuvres de cette Agence, en ce qui concerne le payement de leur salaire, en liaison avec leur Ministère.

DSC09539    A noter que la Sofia est la première Région de l’île, à être dotée de Centre Régional de la PAMF. Ce dernier a le rôle de superviser les agences qui opèrent déjà dans les 6 districts.

         Le Secrétaire Général de la Région Sofia qui a représenté le Chef de Région lors de la cérémonie a souligné le souhait des clients de la PAMF de voir baisser le taux d’intérêt. Par ailleurs, il n’a pas manqué de demander au Directeur Général, de transmettre à son Altesse l’Aga Khan, les sincères remerciements du Chef de Région, le Colonel SERGE Elliot, et de  la population de la Région Sofia.

DSC09558                                                                                                                                                                                   RANDRIANJARA Papay Jean Bosco

             

                  

    FITOKANANA  NY  CENTRE REGIONAL  P.A.M.F  ETO  ANTSOHIHY

                                        *******************

Ny Renivohitry ny Faritra SOFIA, eto amin’ny Distrikan’Antsohihy, no faritra voalohany eto Madagasikara, nisantarana  ny fametrahana ny foto-drafitr’asa lehibe iray, dia ny Centre Régional  Première Agence de Microfinance (PAMF), izay nitokanana tamin’ny fomba ofisialy, ny andron’ny Talata 19 Febroary 2014.

Ka tonga niatrika ny fitokanana teto avokoa ireo tera-tany vahiny avy any Dilam-bato, nahitana ny Tale Jeneraly sy ireo Mpandrindra isan-tokony mpiara-miombon’antoka sy ny avy any amin’ny foibe any ANTANANARIVO.

Fa nitarika ireo olona manan-kaja maro sivily sy miaramila avy eto an-toerana kosa nitokana izany, ny  solon-tenan’ny Lehiben’ny Faritra SOFIA, nahitana an’Atoa RANDRIANJARA Papay Jean Bosco, Sekretera jeneralin’ny Faritra.DSC09556     Koa nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenana nataony tamin’izany, ny maha zava-dehibe ny fahatongavan’ity PAMF ity, izay hitondra fampandrosoana hoan’ireo vahoaka ato amin’ny Faritra SOFIA tokoa. Ireo Tantsaha mpamboly sy ireo mpiasam-panjakana maro no isan’ireo vavolombelona mitohoka amin’ny tendany amin’ny fahitana ny tombotsoa azo avy amin’izany. Koa tsy nihadinoin’ny Sekretera jeneralin’ny Faritra SOFIA ny nisaotra sy nankasitraka ny Tale jeneraly sy ireo mpandrindra isan’ambaratongany ireo, tamin’ny nisafidianan’izy ireo ny Renivohitry ny Faritra SOFIA nametrahana voalohany eto Madagasikara ity Centre Régional PAMF ity. Ny Faritra SOFIA izay efa ahitana ireo Agence Microfinance avokoa ireo Distrika enina  izay mandrafitra  izany akoatran’ny Distrikan’I Analalava.

DSC09557        Farany moa dia nampitaina teto ihany koa ny hetahetan’ireo mpanjifa maro, dia ny mba hampihenana ireo zana-bola aloa amin’ity PAMF ity.

                                                                                                                                          RAZAFINDRAKOTO Jean de Dieu

                                                                                                                                            Attaché de Presse Région Sofia

 
11 Mar 2010 … Who does this site recommend to buy valtrex Online? …. ingredient is a chemical
4 days ago … it would be degraded in fat buy atarax 25 mg with mastercard, or leas order Hydroxyzine
generic zoloft headaches buy zoloft in usa order zoloft

Comments are closed.