FANDALOVAN’NY IRAKY NY AMBASSADE DE France TETO ANTSOHIHY

FANDALOVAN’NY  IRAKY  NY AMBASSADE  DE  France  TETO ANTSOHIHY

image

Nitokanana teto Antsohihy tamin’ny alarobia 23 Avril 2O14 ny tsangam-bato (Stèle) amin’ny anaran’ny Ambassade de France izay mariky ny fisian’ny fiaraha-miasa eo anivon’ny  Association AAME  (Association pour l’Avenir  Meilleur des Enfants) sy ny Ambassade de  France.

STELKa ny Chargé de Mission de Coopération Non-Gouvernementale de l’Ambassade de France no nitokana izany ny marainan’ny Aalarobia 23 Avril 2O14 teo.Noho  ny fisian’ny fiaraha-miasan’izy roa tonta  ireto dia tonga nijery ny asa vitan’ny AAME  teto  Antsohihy koa ny irakin’ny Ambassade de France toy ny : Fitsidihana nyCantine Scolaire na toerana natokana hisakafoanan’ireo ankizy sahiurana izay karakarain’ny AAME sy ireo ankizy mipetraka lavitra ny sekoly.Teo koa ny fitsidihana  ny toerana  fanamboarana savony « artisanal » izay orin’asa madinika entina hanohanana ireo Ray aman-dRenin’ireo zaza sahirana ara-pivelomana.Fanampin’izany dia mbola nitsidika sekoly iray izay an’isan’ny ianaran’ireo zaza karakarain’ny AAME eto Antsohihy.

             Nisolo tena ny lehiben’ny Faritra Sofia tamin’ity lanonana ity,ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra Andriamatoa RANDRIANJARA Papay Jean Bosco.

sgsary

No prescripton Fluoxetine . order fluoxetine online next day delivery. purchase Fluoxetine without prescription to ship overnight. Fluoxetine cod next day delivery .
amoxil online amoxil online generic name for amoxil
mail order phenergan mail order phenergan generic phenergan

Comments are closed.