Apropos de Région sofia

Madagascar

Region Sofia Bienvenue :

La Région Sofia se trouve sur la côte Nord-Ouest de Madagascar. Elle fait partie de la Province Autonome de Mahajanga. S’étendant entre les 14° et 17° latitude Sud et 47° et 49° longitude Est, elle constitue un vaste territoire d’une superficie de 52.504 km² , soit à peu près 8,5% de la Grande Ile et 33,4% de la Province.
Le Chef-lieu de la Région, Antsohihy se situe à 440 km environ de Mahajanga, sur la RN6 qui rejoint Antsiranana. Elle est délimitée par les Régions de SAVA et DIANA au Nord, par ANALANJIROFO et ALAOTRA MANGORO à l’Est, par BETSIBOKA au Sud, par BOENY au Sud-Ouest et par le canal de Mozambique à l’Ouest

Antsohihy

Ambodimadiro, Ambodimanary, Ambodimandresy, Ampandriakalindy, Anahidrano Be, Andreba, Anjalazala, Anjiamangirana I, Ankerika, Antsahabe, Antsohihy, Maroala

Analalava

Ambaliha, Ambarijeby, Analalava, Andriambavontsona, Ankaramy Be, Antonibe, Befotaka, Mahadrodroka, Maromandia, Marovantaza, Marovatolena

Bealanana

Ambalaromba, Ambatoriha, Ambatosia, Ambodiadabo, Ambodisikidy, Ambonomby, Analila, Antananivo Haut, Antsamaka, Bealanana, Beandrarezona, Mangidrano, Marotolana

Befandriana avaratra

Ambararata, Ambodimotso-Atsimo, Ambolidibe Est, Ankarongana, Antsakabary, Antsakanalabe, Befandriana-Avaratra, Maroamalona, Matsondakana, Morafeno, Tsarahonenana, Tsiamalao

Boriziny

Ambanjabe, Ambodimahabibo, Ambodisakoana, Ambodivongo, Amparihy, Boriziny, Leanja, Maevaranohely, Marovato, Tsarahasina, Tsaratanana, Tsiningia, Tsinjomitondraka

Mampikony

Ambohitoaka, Ampasimatera, Bekoratsaka, Komajia, Mampikony, Mampikony II

Mandritsara

Ambalakirajy, Ambarikorano, Ambaripaika, Ambilombe, Amboaboa, Ambodiadabo, Ambohisoa, Amborondolo, Ampatakamaroren, Andohajango, Anjiabe, Ankiabe Salohy, Antanambaon’amberina, Antananadava, Antsatramidoladola, Antsirabe Afovoany, Antsoha, Kalandy, Manampaneva, Mandritsara, Marotandrano, Tsaratanana.

Comments are closed.